Jornades Patrimoni: recuperen el carrilet i l’estraperlo