Malgrat que partits i forces que practiquen l’ultraespanyolisme han intentat i intenten de vegades obviar i de vegades eliminar tota la base social, lingüística i cultural que és comuna a les comarques del sud de Catalunya, del nord del País Valencià i de l’oest de l’Aragó, cap de les persones que vivim en estes terres tenim dubtes sobre esta base. I si algú en té, de dubtes, només cal que mire, escolte i aprecie, sense prejudicis, la realitat.
Durant el Congrés Cultura Catalana (1975-1977), que va tindre Tortosa com a seu de l’àmbit d’Ordenació del Territori, va emergir amb força l’expressió “cruïlla dels Països Catalans”. Anys més tard, al I Congrés de Cultura i Territori a la Diòcesi de Tortosa (desembre 2001) es va tornar a posar sobre la taula de manera ferma este concepte de “terres de cruïlla”, un concepte que remarca els nexes d’unió i de continuïtat de les comarques centrals dels Països Catalans en contra de la idea de trencament i discontinuïtat. Després, durant la primera dècada del segle XXI, va constituir-se la Taula del Sénia, organització de municipis dels tres territoris històrics, i, també, el grup d’entitats culturals autoanomenat Terres de Cruïlla.
Terres de Cruïlla no s’ha formalitzat en federació: simplement és un grup d’entitats amb voluntat de col•laboració entre elles per tal que les activitats conjuntes contribuïsquen a enfortir els lligams dels tres territoris i a optimitzar el treball d’investigació, difusió i preservació del patrimoni en totes les seues vessants. Per això el grup té en consideració la
història, la geografia, l’etnografia, l’arquitectura, la literatura, la memòria oral, i qualsevol altra qüestió relacionada amb estes terres.
Fa més de deu any que el grup Terres de Cruïlla fem nombrosos itineraris, de característiques i localitzacions ben diverses, i també hem engegat altres projectes de recerca conjunta (podeu informar-vos a https://terresdecruilla.wordpress.com/). Fins ara hi ha hagut implicació de més de vint entitats i, per extensió, de més d’una vintena de poblacions. Però el més important és la xarxa i la col•laboració que s’ha creat entre entitats i pobles, una xarxa que obre un munt de possibilitats.
El proper 30 de març ens reunirem a Alcanar per a donar continuïtat a idees i projectes i per a posar fil a l’agulla de les activitats d’enguany. I en tot moment el grup està obert a la participació de qualsevol entitat similar pertanyent a este territori d’interconnexió i de trobada que denominem Terres de Cruïlla.

Autor:

Filòleg i historiador.