1a Càpsula Primavera: Creació de tasques i sessions en futbol. EUSES- Campus Terres de l’Ebre