Les ordres de veda al Delta de l’Ebre i el nou decret que regula des de primers d’any la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de carn silvestre destinada al consum humà, han estat alguns dels temes tractats amb Pere Vidal, assessor de la Societat de Caçadors de les Terres de l’Ebre.