Les ordres de veda al Delta de l’Ebre i el nou decret que regula des de primers d’any la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de carn silvestre destinada al consum humà, han estat alguns dels temes tractats amb Pere Vidal, assessor de la Societat de Caçadors de les Terres de l’Ebre.

Eleccions Municipals 2019 - Terres de l'Ebre