La predicció que el desviament obligatori de camions des de la carretera N-340 l’autopista AP7- Sud tindria uns efectes fulminants sobre l’accidentalitat a la carretera general venien precedits de l’èxit d’aquesta mesura desprès que es va adoptar a la N-II i la AP7 Nord a Girona. I la realitat ha confirmat les previsions: en els cinc primers mesos de d‘aplicació de la mesura, des d’inicis de setembre de l’any passat, no s’havia produït cap víctima mortal per accident a la N-340, el que era una notícia excel·lent. Amb un accident mortal a febrer, el balanç del primer mig any serà destacable, en línia del que passà a Girona. Tot considerat,  s’ha confirmat que la sinistralitat a la N-340 i la supressió dels peatges a l’autopista eren dues qüestions, per be que ambdues rellevants, també independents.

Una vegada resolt el problema de la desmesurada freqüència d’accidents mortals, subsisteix la qüestió del peatge a la AP7. L’anunci que va fer poc després de la seua presa de possessió el ministre Ábalos d’aixecar els peatges segueix vigent, tot i que les incerteses electorals dels propers mesos indueixen de rebot incerteses sobre aquesta proposta. Hi haurà que posar molta atenció a les propostes que els diferents partís polítics presentaran al respecte en les eleccions generals del 28 d’abril, anunciades per Pedro Sánchez mentre escric aquestes ratlles. En aquest context, el cert és que el nou govern no tindrà temps material per organitzar en forma apropiada un nou concurs de concessió per quan finalitzi la vigent, aquest mateix any. En qualsevol cas, el govern que hi hagi immediatament abans del final de la mateixa haurà de decidir si manté els peatges al seu nivell actual -tot i passant-los a la gestió pública-, si els manté en format reduït, o si els suprimeix, com s’ha fet l’any passat a la AP1, Burgos-Armiñón.

I, lògicament, la decisió final que s’adopti sobre els peatges de l’autopista afectarà a la intensitat de trànsit a la N-340, en aquest cas als vehicles lleugers. Si els peatges desapareixen o són reduïts dràsticament podem esperar una desviació de lleugers de la N-340 a l’AP7, el que beneficiaria la fluïdesa a la carretera general, que manté una intensitat de trànsit massa elevada pel seu disseny. En aquest context, caldria reflexionar sobre la necessitat de mantenir la radical impossibilita d’avançament en el tram de la N-340 en el que es va posar de forma ininterrompuda. Així mateix, caldria reflexionar sobre la pertinència de cada rotonda com s’ha programat pel transcurs de la N340 per les Terres de l’Ebre. Mentre algunes de les rotondes, sobre tot aquelles que serveixen l’accés a nuclis urbans, tenen sentit, és probable que algunes altres siguin innecessàries en el nou escenari de trànsit a la N-340 a partir de l’any vinent. Precisament, perquè van ser adoptades com una reacció d’urgència, un pegat, per respondre a un problema, el de la mortalitat a la N-340, que afortunadament a quedat reduït a unes dimensions mínimes respecte a les que va assolir. Afortunadament.