Estem a les portes d’unes noves eleccions municipals, aquestes eleccions són de vital importància per a una comunitat de persones com és la nostra -persones amb diversitat funcional- doncs les persones escollides en els nostres ajuntaments seran les encarregades de portar a terme les polítiques més properes, i aquestes seran les que faran que continuem o no amb la discriminació que patim en ple segle XXI.

Els ajuntaments amb les seves polítiques socials poden canviar la vida de moltes persones -ni més ni menys que la del 7,30% de la població catalana i de retruc la d’un 21,9%, les nostres famílies – les quals tenim unes necessitats específiques i ens han de donar una resposta deficitària històricament per part d’aquesta administració pública, igual que uns drets que s’estan vulnerant que, com a ciutadanes de ple dret, hem de poder exercir en igualtat d’oportunitats com a la resta de la població.

Aquests Ajuntaments, durant uns quatre anys més, no podem passar per alt una altra vegada les necessitats de les persones amb diversitat funcional als seus municipis i han d’apostar en aquelles qüestions que en té la competència per a assolir una societat més solidària i més inclusiva, i treballar en conceptes com el de l’Accessibilitat Universal. D’aquesta manera passarem de tindre unes poblacions poc amables i discriminatòries amb la gent gran, les persones amb diversitat funcional i d’altres col·lectius a crear unes poblacions per a tothom. I per arribar a assolir aquest tipus de poblacions és necessari crear un Pla d’Accessibilitat Universal en cadascuna d’elles i que en els pressupostos anuals hi hagi una dotació econòmica per a poder assolir aquest objectiu.

També s’ha de treballar per aconseguir l’Autonomia Personal i la Vida Independent de les persones amb diversitat funcional. Els nostres Ajuntaments s’han de concebre com a veïnes de ple dret amb les nostres obligacions i amb els mateixos drets que la resta de la població i els quals els puguem exercir amb la màxima autonomia personal i és per això que s’ha de començar a implantar la figura de l’Assistent Personal per passar del model servicial existent al model assistencial que es demana des de la nostra comunitat de persones.

Tot això sense deixar de banda la Inserció Laboral, ja que l’ocupació laboral és un element essencial per aconseguir la inclusió de les persones amb diversitat funcional en la societat i és una de les formes de promoure la nostra independència.

En definitiva, esperem que les persones polítiques que surtin elegits a les urnes el pròxim mes de maig canviïn la forma de veure a les persones amb diversitat funcional i que comencin a treballar perquè la nostra comunitat deixi de patir una discriminació assumida per la societat i consentida per a la seva classe.

President de l’Associació Funcional per la Integració Social (AFIS).