El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat un pressupost consolidat de 17.120.076,19 € per a l’exercici de 2019, que creix en un 5% en relació a 2018. L’augment global en termes absoluts és de 815.190 €. La proposta ha comptat amb els vots a favor del PDEcat, ERC i PP, mentre que el PSC i Entesa hi han votat en contra.

La partida més important del capítol d’ingressos és la de les transferències corrents –que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat- que suma 15.992.312,32 € i que ha tingut un increment del 2,93 % respecte a l’any anterior. La segueixen en importància les transferències de capital (657.513,92 €) que s’incrementen en un 16,72% en relació a 2018.

Pel que fa a les despeses, les corrents (9.923.024,46 €), amb una reducció de 0,13%, i les de personal (5.373.129,80 €), amb un augment del 16,84% són les més importants. Les inversions reals (833.417,83€), augmenten en un 60,74% en relació a 2018 principalment per l’execució del projecte de la Via Verda del Carrilet.

La reconversió d’un tram de 7,2 quilòmetres de l’antic traçat del Carrilet de Tortosa a la Cava en Via Verda és una de les principals novetats pel que fa a inversions. El projecte contemplat en aquest pressupost representa una inversió de 529.417,83 euros, que es preveu finançar al 50% amb una subvenció concedida pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, en el marc de la convocatòria dels Plans de Foment Territorial de Turisme, i l’altre 50% amb la concertació d’un préstec per part del Consell Comarcal. No obstant això, cal apuntar que s’ha sol·licitat una subvenció per aquest últim import al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en el marc de la convocatòria d’ajuts del programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 i destinada a la construcció de noves vies ciclistes i desenvolupament del cicloturisme.

En matèria de foment de l’ocupació, el pressupost del Consell Comarcal és força ambiciós i contempla transferències per import de 1.524.600 € del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per desenvolupar diversos programes. El més important de tots el 7 Comarques-Baix Ebre Avant, seguit dels programes Enfeina’t, Treball i Formació, 30 Plus, Singulars, Ubica’t i Garantia Juvenil. Cal destacar que aquesta partida augmenta gairebé en un 42% en relació a la de l’exercici de l’any passat.

Pel que fa a la gestió i tractament de residus, competències que ajuntaments de la comarca tenen delegades al Consell Comarcal del Baix Ebre, el pressupost preveu per a 2019 una despesa de 4.595.307,54 €, i a més es contemplen 186.946,80€ en matèria de salubritat per executar els serveis de controls de mosquits i mosca negra, i de desratització, entre d’altres.

Una altra diferència important en relació a anteriors pressupostos rau en el fet que han augmentat les partides relatives a personal. Aquest capítol s’incrementa en un 16,84% a causa de la contractació de nou personal del Contracte Programa de Serveis Socials, i pels nous programes d’ocupació finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya. A més, també s’inclou l’augment salarial del 2,25% en compliment de la Llei de Pressupostos de l’Estat per als treballadors públics.

La presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza, ha qualificat el pressupost de 2019 d’equilibrat, realista en la previsió d’ingressos i clar pel que fa a la definició de prioritats centrades en les actuacions d’àmbit social i el foment de l’ocupació.

D’altra banda, el Consell Comarcal ha ratificat, en l’última sessió plenària de l’any, tres convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament de la redacció dels projectes tècnics de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de Campredó, Bítem i Paüls, amb un import global de 168.000 euros.

La Corporació també ha aprovat les bases reguladores d’ajuts d’urgència social per a l’exercici de 2019 i i una moció presentada pel grup comarcal d’Entesa, que insta al govern de la Generalitat “a dotar de manera correcta amb el personal necessari i tal com preveu la llei els parcs de bombers de les Terres de l’Ebre” i a “estudiar totes les demandes de material i vehicles necessaris en els propers dos mesos”. Aquesta moció s’ha aprovat amb els vots favorables d’Entesa, PSC i PP i l’abstenció de PDEcat i ERC.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.