El Dr. Juan Francisco Sales, metge de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l’HTVC ens parla de l’evolució d’aquesta unitat pionera a la província de Tarragona.

Autor: