Rafel Muria, president de Mel Muria parla dels reconeixements rebuts per l’empresa apícola de part de la Cambra de Comerç de Tortosa i les Pimes catalanes.