Com dius? Però si el delta de l’Ebre no existia abans dels Romans! Aquesta és la brama que circula a nivell popular i avui toca desmentir-la… La interpretació majoritària de molts historiadors i científics ha estat fins ara que el delta no existia en temps dels Romans i que la mar arribava fins Amposta. Aquesta conclusió es basa en un seguit de tòpics que no estan fonamentats amb les dades científiques ara disponibles, tot i que s’ha publicat en articles científics. Però la ciència avança, i amb noves dades les velles hipòtesis es transformen. De fet, des dels anys 70 del passat segle ja va haver estudis geològics mostrant l’origen Holocè de l’actual delta de l’Ebre, fa uns 8000 anys, com és el cas de tots els deltes a nivell mundial. Perquè el nostre delta hauria de ser una excepció? Estudis posteriors van corroborar aquesta hipòtesi però alguns autors encara consideraven que era compatible amb períodes on el delta era molt petit, gairebé inexistent.

Recentment s’han afegit nous estudis que ens permeten tenir una idea més precisa del màxim de la transgressió marina Holocena (punt més interior on va arribar la línia de costa), que es situaria a l’alçada de l’Illa de Gràcia. També s’ha detectat un antic braç principal del riu Ebre que anava cap al sud, passant per la zona dels ullals, creuant la badia dels Alfacs i passant “per baix” de les Salines de la Trinitat. Això significa que fa milers d’anys el delta segurament es situava més mar endins (el nivell del mar estava molt més baix que ara) i més al Sud (cap a l’alçada de Vinaròs). Però desconeixem els detalls de com el delta ha anat canviant de posició i com ha canviat la seu mida al llarg dels últims 8000 anys. Es podria donar fins i tot el cas que en temps dels Romans el delta de l’Ebre fos més gran que ara. Però aquests detalls no els sabrem mai, ja que una part de la “història” s’ha esborrat amb els canvis de desembocadura: els sediments s’erosionen i la costa recula quan el riu deixa de portar sediments, i es dipositen a la nova desembocadura, que avança ràpidament. Només podem reconstruir tota la història a les zones que no s’han erosionat mai, les més interiors. En qualsevol cas, els nous estudis permetran una interpretació més fidel de l’origen i evolució del delta, ara cal més “matèria gris” per interpretar l’enorme quantitat de dades que s’han generat!

About the Author:

Investigador del Programa d’Ecosistemes Aquàtics.