A cada mandat, els diferents grups polítics hem tingut un projecte com a eix principal.

Es important saber per on es vol anar, es important tenir les idees clares.

Nosaltres teníem clar que si es construïa obra pública es faria amb una bona planificació prèvia, sense presses, pensant abans en com es cobririen els subministraments, en definitiva, no començant la casa per la teulada i sobretot amb les coses ben estudiades.

Teníem clar que aquestes s’havien de planificar en una visió de futur, segons les necessitats de la ciutadania i segons els recursos financers disponibles.

Aquestes havien de ser obres durables, de fàcil manteniment, sostenibles i que fomentessin l’ús racional dels recursos i sobretot analitzar la situació actual dels equipaments municipals ja disponibles abans d’iniciar-ne de nous.

I així ha estat.

Durant aquests 3 anys les nostres prioritats s’han centrat en efectuar una reforma a aquells edificis existents i que estaven en molt males condicions, o bé que no complien amb la normativa. Com ara: el Casal, els col·legis, tant dels Lligallos com de Camarles, el Centre de Lectura, l’antic parvulari (abans propietat del Departament d’Ensenyament i que ara a passat a formar part del patrimoni de l’Ajuntament).

Eliminar barreres arquitectòniques que dificulten la mobilitat urbana, arreglar el camí entre Lligallo del Roig i Lligallo del Gànguil (obra que iniciarem a principis de novembre), iniciar el projecte de restauració de la Torra, patrimoni cultural d’interès nacional,…

I seguint aquesta idea principal d’arreglar allò que està en males condicions, hem encarregat a Diputació la redacció del Pla Director de Clavegueram, un document urbanístic que ens permetrà analitzar les deficiències actuals, tant funcionals com estructurals del clavegueram i que marcarà les actuacions a portar a terme per solucionar els problemes detectats de manera que es garanteixi el correcte funcionament de la xarxa.

La nostra prioritat és que les coses funcionin i poder prestar tots els serveis amb la màxima qualitat possible.

Hem treballat per a que el nostre municipi pugui encarar un nou horitzó, hem avançat amb prudència i amb passos ferms. Hem avançat en noves direccions, fixat prioritats i gestionat amb realisme.

Com hem dit al principi, es important saber per on es vol anar, es important tenir les idees clares.

 

Sandra Zaragoza
Alcaldessa de Camarles

Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre i Alcaldessa de Camarles.