El ceramista Joan Panisello ha passat per l’Entrevista on ha repassat la seva trajectòria artística, destacant el seu període més productiu i l’evolució del binomi home i arbre.