Aquest any se’n compleixen 10 de l’explosió, de la bombolla de deute privat que va agreujar la recessió econòmica en economies com la grega, la irlandesa o l’espanyola, entre altres. La crisi va ser especialment intensa en el quinquenni 2009-2013 a Espanya, on el Producte Interior Brut (PIB) va baixar en tots i cadascun dels anys. Des de 2014, tanmateix, l’economia ha crescut de forma apreciable, tot i que encara o ha assolit el volum real (ajustada la inflació) que va tenir a 2008. Això fa que no s’hagi recuperat el poder adquisitiu de les famílies, molt especialment d’aquelles més afectades per la crisi econòmica en el quinquenni més dur.

Ara enfoquem tems canviants. S’està moderant (alentint, en termes tècnics) el creixement econòmic a Espanya (i també a nivell general dels països més desenvolupats). La barra lliure que havia donat el Banc Central Europeu per finançar deute té data de caducitat, i en casos com el de la nostra economia estem arribant al final d’una escapada: la de l’acumulació de deute públic com a fórmula d’activar l’economia. El que ha passat a Espanya, a grans trets, és que una part de la reducció apreciable de deute privat s’ha compensat amb l’augment fortíssim del deute públic. Si quan començà la recessió el deute públic a Espanya suposava menys del 40% del PB, l’actual se situa a la vora del 100%.

El quadre dels propers anys, doncs, és que enfoquem un període de creixement més modest aquest any i el proper, i perspectives més complicades a 2020. Aquesta vegada, però, si torna una recessió, encara que no sigui tan intensa com la de 2009-2013, el matalàs que va proporcionar l’augment de deute públic llavors ja no existirà. I es posarà de manifest que els successius governs espanyols no han fet la gran majoria de reformes estructurals que havien de fer per millorar la capacitat d’adaptació de l’economia espanyola a les condicions canviants del Món en què vivim. Així que, per si de cas noten que les coses van una mica a la baixa, no se sorprenguin, i vagin preparant-se per un any 2020 i següents que poden ser gens amables.

About the Author: