Els Reials Col·legis de Tortosa van acollir el Ball
de Nobles en honor al Papa Adrià VI