Les famílies nobles reben de mans de la Tortosa conserva el protocol del
jurament dels arxivers, un dels més antics coneguts.
Procuradora en Cap els
emblemes que identifiquen les principals nissagues de la Tortosa del segle XVI.