Són diverses les poblacions Ebrenques i de la resta del País que comencen a apostar per ampliar el traçat del carril bici al seu municipi. Això, clarament és un avantatge per al medi ambient i per a la salut d’aquella persona que canvia la seva forma de desplaçar-se pel seu poble i deixa el mal hàbit de fer-ho en transport privat per una de les formes més saludables de fer-ho, la bicicleta.

Però, com gairebé sempre en aquesta vida tot té un però, els carrils bicis poden entrar en conflicte amb els drets de les persones amb diversitat funcional i fins i tot posar en perill la seva integració física.

I això a què és degut? La Bicicleta és un mitjà de transport individual i és un vehicle, així que com a vehicle està subjecta a la normativa de circulació general. Això vol dir que la bicicleta ha de circular per la calçada i no per a la vorera i acatar la normativa i senyalització del codi de circulació. És clar, aquí es posa en perill la integritat física i fins i tot la vida de les persones usuàries de les bicicletes, ja que per tots és sabut que la majoria de les persones conductores no són molt respectuoses amb aquelles que utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport.

I què és el que han fet alguns municipis per a solucionar això? Doncs incrustar el carril bici a la vorera. I és aquí quan aquest entra en conflicte amb els drets de les persones amb diversitat funcional, ja que les voreres perquè siguin segures per a les persones usuàries de cadires de rodes, siguin manuals o electròniques, i perquè aquestes compleixin amb el concepte d’Accessibilitat Universal han de tenir un mínim de 1,80 metres d’amplada (de façana a vorada) i n’hi ha d’haver-hi un paviment tàctil específic per a les persones invidents que els marca la direcció que han de dur per trobar el pas de vianants, aquest panot va de façana al paviment tàctil de perill que està situat abans de la calçada i quan el carril bici està damunt de la vorera s’omet de posar aquest tipus de paviment o aquest passa per sobre d’ell posant en perill la integritat física de la persona amb diversitat funcional.

Així, que quan els consistoris de les nostres poblacions es posin a redissenyar els nostres municipis, han de tenir en compte molt tipus de factors i sobretot han de tenir en compte la diversitat humana i crear uns pobles per a tothom. I això només s’aconsegueix amb la creació d’un Pla d’Accessibilitat Universal i la formació adequada en aquesta matèria de les persones tècniques dels consistoris i de les dedicades a la política municipal.

President de l’Associació Funcional per la Integració Social (AFIS).