El ministre de Foment ha anunciat que eliminarà el peatge de l’AP7-Sud (Alacant-Salou), a més d’altres dues autopistes, a Andalusia i Castella, la concessió de les quals caduca ans que s’acabi, teòricament, la legislatura. En lloc de fer cadascuna d’aquestes decisions puntuals, seria més estructural que les Corts Generals passessin una llei decretant la finalització del peatge per totes les concessions en el futur, un cop caducades. Si es va decidint en cada cas quan arribi la caducitat, ¿qui ens assegura que un eventual empitjorament de l’economia i els comptes públics a partir de 2020 no portarà a arguments de ‘ara no es pot’ quan arribi la finalització de les concessions AP7 Nord, des de Salou amunt. No seria la primera vegada que un empitjorament dels comptes altera orientacions sobre autopistes sense o amb peatge.

Dit això, en el futur caldrà decidir sobre recursos per les autopistes on ara es cobra peatge. Ho ha dit el propi ministre, tot i que ho deixa per a després de les pròximes eleccions (?). L’ús de carreteres genera necessitat de manteniment i reposició, i les que tenen característica d’autopista en major grau. Per tan, si no hi ha peatges, s’haurà d’assignar fons dels pressupostos generals, o d’algun sistema alternatiu. En un país on la política d’infraestructures no es fes només amb la calculadora electoral, aquesta qüestió quedaria resolta ans de començar a aixecar els peatges, tot definint un model general i aplicable a tota la xarxa de qualitat. Però ni el PP ho va fer, ni ho farà l’actual govern… i ja veurem en el futur.

Mantenir un sistema de peatge tou, limitat a cobrir despeses de manteniment i reposició (per tant molt, molt, inferior als nivells actuals), i generalitzar-lo a tot Espanya, tot gestionant-los amb societats públiques, seria una opció a-priori millor. Dic a-priori, perquè no veig quin govern pot posar peatges a totes les autopistes espanyoles. Clar que ho podrien resoldre transferint les autopistes a les regions, i que cascuna decideixi, com als EUA. Però al “país més descentralitzat del Món” això sembla un impossible. Aquest sistema tindria l’avantatge que els usuaris de les vies de més qualitat es farien càrrec del seu manteniment i renovació, garantint l’equitat horitzontal; a més, atès que es pagaria en proporció directa a l’ús, no s’incentivaria sense necessitat la mobilitat en vehicle privat, pel que té avantatge mediambientals.

L’altra alternativa diferent dels impostos generals mencionada de vegades, especialment pel Govern de Catalunya, és el sistema de vinyeta, que previ-pagament dona dret a usar la xarxa viària de qualitat durant el temps pel qual s’ha instituït la vinyeta. La vinyeta té l’avantatge que pot ser més barata de gestionar que el peatge, però té el desavantatge que en pagar-se amb independència de l’ús, un cop pagada l’incentiu és a viatjar sempre amb el vehicle privat durant el període de la vinyeta. Com tota tarifa plana. Sobre la vinyeta una nota final: la vinyeta ha d’anar vinculada a l’ús de vies de qualitat; no a la propietat de vehicles. Si es vinculés a la propietat, seria només un para-impost més, dedicat a recaptar recursos per invertir, i per això ja hi ha el sistema impositiu general.

About the Author: