La femella de l’aedes albopictus (mosquit tigre) –cosina germana de la femella del cúlex pipiens (mosquit comú) i amb el títol de filla de puta de la gran majoria dels estius passats a les Terres de l’Ebre- xucla més litres de sang al llarg de la seva curta vida que un alemany litres de cervesa en una nit als voltants de la platja de s’Arenal. Com és ben sabut, són les femelles d’aquest família de dípters les que piquen. I ho solen fer a l’alçada de les cames perquè tenen un vol més baix que les seves cosines germanes. A més, el seu vol és silenciós, no com les seves cosines (mosquit comú) que tenen un brunzit característic, similar al vol allunyat d’un avió junker o stuka alemany. I el mascle del mosquit tigre? Bé, com la majoria dels mascles de molts d’insectes te una vida plaentera i ociosa: fecunda totes les femelles que pot i a més ho fa amb una clàusula cent per cent masclista, deixa com una mena de massilla en el conducte genital femení per tal que cap altre mascle la pugui “cobrir”.

La curta vida d’aquests insectes d’estiu (només viuen una setmana) fa que aquesta molt sigui intensa i profitosa. La seva obsessió és la picada humana (el mosquit tigre només vol sang humana, al contrari que el mosquit comú que s’alimenta també de sang de gos, tórtora o colom). Els mosquits tenen predilecció pels cossos que emeten més calor i després de la picada les femelles (gràcies a una proteïna de la sang xuclada) fabriquen centenars d’ous que dipositen en centenars d’indrets. És o no prolífica la vida d’aquesta filla de puta de l’estiu?.

Per sinó fóssim ja prou emprenyadores les picades (inoculen un anestèsic i un anticoagulant que activen els nostres anticossos, d’aquí la inflamació i la picor –el gel ho esmorteix) poden transmetre un virus (els arbovirus, virus transmesos pels artròpodes) responsables d’una sèrie de malalties infeccioses com són el dengue, la malària, la meningitis, la febre groga, el zika o la xikungunya. Ho són o no les autèntiques filles de puta de regne animal? Cal tenir en compte que els diferents tipus de mosquit són responsables de la mort de dos milions de persones a l’any arreu del món. D’aquí que es considera el mosquit, en general, com l’assassí (en aquest cas assassina) en sèrie més terrorífic del planeta.

La seva arribada a Catalunya (Sant Cugat, estiu de l’any 2004) va ser a la cabina d’un camió provinent de Itàlia o Suïssa. A punt de celebrar l’arribada del seu quinzè aniversari… tot esperant el retorn d’una altra cosina germana del tigre: el mosquit Aedes aegypt, transmissor de la febre groga i el paludisme o malària. I que provinent de Centre Amèrica a principis del segle XIX, aquesta altra filla de puta, va deixar més de vint mil morts a Catalunya.

Metge.