Moltes poblacions del nostre país guarneixen els seus carrers amb flors. Ho fan amb les catifes de Corpus o de Sagrat Cor. A Jesús, a les flors hi sumen materials com el marro de cafè o la clofolla d’arròs.