La penetració de les noves tecnologies en les nostres vides és cada vegada major. Afecta a tots els àmbits i, per tant, és difícil d’imaginar com estructuraríem la societat actual sense aquestes eines digitals. Un clar exemple d’això el tenim en aquest mitjà de comunicació, plenament digitalitzat. De la mateixa manera, el sector empresarial també es veu influït pels canvis produïts per la tecnologia; és una realitat de la qual ja no se’n poden amagar.

Les empreses no poden obviar l’impacte de les noves tecnologies en el seu entorn més immediat i, per aquest motiu, ja han començat a integrar-les per tal de ser més eficients. Tot i això, l’arribada de les noves tecnologies planteja un repte molt més gran i profund pel teixit empresarial. L’impacte generat per les eines digitals de l’últim lustre va més enllà d’una mera adaptació puntual, demanen d’una integració total dins l’esquema empresarial; demanen una transformació digital de les pimes.

En aquest sentit, la transformació digital suposa un canvi de cultura i manera de treballar. Això provoca que la seva integració generi alguns dilemes profunds, ja que, per exemple, apareixen noves maneres de relacionar-se que trenquen amb els esquemes establerts fins a dia d’avui. És per aquest motiu que s’entén aquesta transformació com un canvi que afecta tota l’empresa i que ja no és cosa del departament d’informàtica.

Però qui ha de liderar aquest procés de transformació? És evident que una tasca que integri la totalitat de l’empresa només la pot dur a terme la direcció general, el propietari o el consell general. És, per tant, una decisió que “ha de començar des de d’alt”, ja que es tracta d’un tema estratègic.

Les empreses de les Terres de l’Ebre s’han de posar al dia amb la transformació digital per tal de continuar sent competitives i no perdre pistonada. Des de la patronal oferim consells i guies sobre com dur a terme aquest procés de la manera més eficient i encoratgem a les pimes del territori a prendre les mesures necessàries el més aviat possible. És imprescindible que tots els negocis es posin al dia amb la digitalització dels seus mecanismes interns per tal de no perdre la seva potencialitat.

Des de PIMEC Terres de l’Ebre treballem perquè la transformació digital sigui quelcom positiu, ja no només per les pimes, sinó per a la societat en general. Creiem que, a través de la transformació digital, les empreses poden assolir reptes molt importants i créixer mirant cap al futur amb la convicció de ser més fortes i competitives.

President PIMEC Terres de l’Ebre.