Unió de Pagesos es felicita perquè, finalment, s’inicien les obres d’acondicionament i millora del camí de servei del Canal Xerta-Sénia. Una vella reivindicació que feia uns quants anys que venia demanant el sindicat, pel greu problema que comporta per als pagesos i ramaders de la zona. Un problema que es venia arrossegant de temps, per la dificultat de determinar a quina administració corresponia la seva titularitat i n’assumís la conservació. Un cop aclarit, el sindicat va demanar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que posés en marxa les obres, i el Departament s’hi va comprometre­. Som sabedors del que costa posar en marxa un procés de licitació d’obra pública, sobretot de temps. Hem estat seguint aquest cas durant uns quants anys, però no hem perdut la confiança i, finalment, ha arribat l’hora.

Aquest camí de servei és una via molt utilitzada per la seva transversalitat. Són molts els pagesos que l’utilitzen per desplaçar-se cap a les seves finques i com a porta d’accés cap algunes explotacions ramaderes. El fet que durant molt temps no s’hagués fet cap actuació de conservació l’havia deixat en un estat molt precari, fins al punt de no poder transitar per alguns trams i haver de fer més quilòmetres per accedir a les finques. Alguns ramaders també estan patint aquest deteriorament, per la dificultat d’accés que tenen els camions que els hi subministren el pinso a les seves granges. Ara, esperem que tots els problemes es pugin solucionar, i així poder continuar desenvolupant, amb normalitat, la nostra activitat, tant l’agrària com la ramadera, molt important en aquesta zona, i que genera un flux econòmic considerable.

Esperem que aquesta obra sigui l’inici de les actuacions necessàries al Xerta-Sènia, que ens permetin en un futur no molt llunyà realitzar l’obra cabdal per aquest territori: poder disposar de l’aigua, un reg exclusivament per als nostres camps, però no a qualsevol preu, un reg modern i eficient, tan necessari per donar regularitat a les nostres produccions i viabilitat a les explotacions. Entre tots hem de ser capaços de tirar endavant, com a projecte necessari de territori. No ens podem permetre que el tren, aquest cop, no s’aturi.

Coordinador territorial de les Terres de l’Ebre d’Unió de Pagesos.