Parlem de les pseudoteràpies, de l’afàsia, i del rebrot del sarampió amb Josep S. Rebull Fatsini, cap Medecina Preventiva de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.