Fa poques setmanes un grup d’homes i dones vam decidir tirar endavant una candidatura a la junta de govern de la demarcació de les Terres de l’Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Tenim dos objectius clars: dignificar la nostra professió i la feina dels professionals que si guanyen la vida i descentralitzar el col·legi.

Lluitar contra la precarietat laboral, molt forta al nostre col·lectiu i encetar campanyes com “gratis no treballo”, per evitar abusos als treballadors i treballadores de la comunicació.

Al nostre territori la crisi ha estat molt forta. Hem perdut la majoria de corresponsalies i capçaleres, tant de mitjans privats com públics i molts companys i companyes han perdut el seu lloc de treball.

Treballarem per dignificar la nostra feina i denunciarem situacions de precarietat laboral. Lluitarem per la llibertat de premsa i la llibertat d’expressió, avui molt retallades.

Volem que el Col·legi sàpiga on som les Terres de l’Ebre.

El nostre reconeixement als treballadors i treballadores de Canal Terres de l’EbreEbredigital.cat, per la feina del dia a dia, i que es veu reflectida amb la nova eina comunicativa, Ebredigital.cat

President de la demarcació de l’Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya.