Sempre és una satisfacció poder saludar el naixement d’un renovat mitjà digital, Ebredigital.cat, pel que suposa d’apostar per un canal de comunicació que ja ara és part fonamental en la informació que rebem els ciutadans.

La incorporació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) al món de la Salut no és nova, però cal destacar en aquest cas la potencialitat dels canvis que venen que faran envellir ràpidament coses que ara ens pareixen punteres. Voldria que aquests canvis no s’interpretessin estrictament en clau tecnològica sinó com un suport a la gestió i a la presa de decisions per part dels professionals, sempre orientats a la millor atenció a la salut dels ciutadans. Així i tot, el que em pareix més rellevant és la potencialitat que tenen les TIC per fomentar la participació del ciutadà en la gestió de la seva pròpia salut. La meva salut, les visites virtuals, els diferents canals de comunicació entre els ciutadans, els Centres Sanitaris i els professionals, són ja a hores d’ara mitjans perfectament contrastats de relació entre el ciutadà i els professionals de la salut.

La futura creació de l’estructura que vertebrarà i farà treballar coordinadament tots els Centres Sanitaris de les Terres de l’Ebre, neix conceptualment d’aquest model neuronal o en xarxa, que basa la seva potencialitat en la interacció entre els diferents Centres, la gestió conjunta dels recursos, i la captació i l’aprofitament conjunt del talent generat en qualsevol dels nodes de la xarxa.

Director Territorial del Departament de Salut. Regió Sanitària Terres de l’Ebre