Si algun dia aquest diari digital és capaç per ell mateix de mantenir en actiu una redacció professional de més 20 persones i una desena de col·laboradors, allò que avui comença haurà assolit el seu objectiu. Amb la versió que estrenem a mitjans d’abril de 2018, del nou Ebredigital.cat  -vint i un any després de quan es va estrenar el domini i la capçalera-, el que pretenem és donar el màxim possible a nivell de periodisme, d’informació, d’opinió i de serveis, en l’àmbit digital i des de la perifèria de les Terres de l’Ebre.

Estem il·lusionats i contents de l’eina que ja tenen accessible des del seu PC, smartphone, tableta o smarttv, per l’oferta de màxims que els oferirem cada dia sense excepció. Pel disseny més fàcil i intuïtiu, per la interactivitat, i perquè va tot lligat a un lideratge també en l’àmbit de les xarxes socials vinculades que confiem que continuï creixent. De nou, aquesta feina és com ho era en l’origen la premsa local i comarcal, voluntarista i desinteressada, però l’emprenem com una prioritat del nostre treball diari, conscients del consum creixent d’aquests formats.

L’Ebredigital.cat renaix amb el suport de tot l’espectre institucional i polític (veure la secció d’opinió). És el diari electrònic que cada dia genera entre una i dos dotzenes de continguts generats des de les Terres de l’Ebre. Un mitjà amb entitat pròpia que es retro alimenta també de les vídeo-notícies de Canal Terres de l’Ebre (amb qui compartim l’empresa editora), i del seu vincle amb sengles grups de comunicació: el Grup l’Ebre amb el Setmanari l’Ebre i Imagina Ràdio; i el Diari Més Ebre.

Reiterar, en aquesta primera editorial, i encara més si cap, el nostre compromís amb el periodisme independent, la pluralitat i la voluntat de contribuir amb la nostra tasca al desenvolupament econòmic i social del nostre territori, municipis i comarques. És per això a que els animem a participar de la secció d’opinió enviant-nos les seues opinions, queixes i/o suggeriments. Estem aquí per continuar servint-los. I som plenament conscients del nostre compromís, perquè venim dels anys de la multicopista, i ara anem a donar-ho tot en aquest nou entorn digital.

Serveis informatius Ebredigital.cat