Amb resum de: Prat-Ascó, Amposta-la Cava, M Nova-Sant Jaume, Roquetenc-Perelló, i la intervenció de: Santi Castillejo (Ascó), Víctor Martin (Tortosa), Albert Bel (Amposta).

Biòleg i museòleg.