Els fidels han acompanyat a Jesucrist crucificat per les 14 estacions del Via Crucis

Autor: