El Diumenge de Rams va ser l’estrena d’un nou acte dins de la Setmana Santa. La Confraria Sagrat Cor va acompanyar la processó des de l’església de la Consolació a la de Sant Francesc on, en acabar la missa, van oferir una exhibició. Els confrares viuran la Setmana Santa d’una manera intensa. La Confaria Sagrat Cor de Jesús vol sumar participants per consolidar i fer créixer la tamborada dins dels actes de la Setmana Santa.

Autor: