Resums de: Ascó-Terrassa, Martinenc-Tortosa, Catalònia-Gandesa, Ampolla-Perelló, Jesús i Maria-Móra la Nova i Amposta B-Ascó B.

Convidats: Artur Godia (Ascó), Arturo Llorca (Tortosa), Jordi Bort (Regidor Esports Ajunt. Alcanar), Ito Galve (Jesús i Maria), Marc Perelló (Ampolla), Molinos (Perelló), Cristian Torta (Amposta B) i Jordi Roca (Ascó B).

Biòleg i museòleg.