Llissals, llobarros, anguiles, crancs blaus i també alguna angula. Les llacunes del delta de l’Ebre són espais protegits i per tant no s’hi pot pescar habitualment. Tot i així és a l’inici de la tardor que els pescadors de la confraria Sant Pere comencen a feinejar amb arts de pesca tradicionals.

Autor: