La lluita per combatre el caragol maçana està alterant la regulació del reg al Delta de l’Ebre i als conreus de l’arròs. A banda i banda del riu, tornaran a avançar el tancament dels dos canals, acabada la sega de l’arròs, per lluitar contra la proliferació de l’espècie invasora. Com l’any passat, al marge dret del riu es tornaran a inundar amb aigua de mar, durant la tardor, tots els desaigües envaïts per la plaga.

Autor: