Miravet per la seva bellesa és un indret que agrada molt a tota classe d’artistes, que encara avui van al poble a pintar. Joaquim Mir fou un dels pintors més importants que van dedicar una part de la seva producció a Miravet. El 1929 i el 1930, Mir va fer dues intenses campanyes a Miravet on va pintar 38 quadres. El conjunt es realment espectacular, tant per la temàtica com per l’explosió de color: efectes de llum, transparències de l’aigua, figures típiques de la comarca… 
En aquesta experiència, a part de conèixer l’obra i la casa del pintor Joaquim Mir, recorrem els carrers de Miravet fins arribar a la part més alta de la vil·la: el Castell de Miravet.