El ‘Picalletres’ és el concurs on els alumnes ebrencs posen a prova la seva capacitat lingüística. Avui concursen el Col·legi Sagrada Família de Tortosa (Grup B) i l’Escola Daniel Mangrané de Jesús (Grup B).

Autor: