Boxer jove, de uns dos anys, castrat.Super bonic
Te el carácter de Boxer, super carinyós,però no és pesat, i a la vegada és independent, li
agraden los nens, es juganer
Es porta be en femelles i en mascles sociables
Te molta força, i li agrada caminar i descubrir coses