https://www.youtube.com/watch?v=YDHBiSdYTpw&feature=youtu.be

Reportatge extret del programa ‘La 7mana’. Temperatures negatives a la major part de poblacions de l’Ebre van marcar, ara fa 60 anys, l’hivern del 1956. Aquella onada de fred va malmetre conreus i, fins i tot, va provocar l’abandonament de terres i l’emigració cap a les ciutats. Per tot plegat, aquell any ocupa un lloc especial en la memòria popular i és conegut com l’any de la gelada.