El Parc Natural del Delta de l’Ebre obre un concurs d’idees per construir un mirador de sal i per renovar l’exposició de la Casa de Fusta

2018-03-04T17:32:47+00:00 7 de juliol de 2017|Societat| ,|0 Comentaris
 
El primer concurs d’idees està destinat a la renovació de l’exposició permanent de la Casa de Fusta, inaugurada l’any 1998. Les propostes que es presentaran hauran d’ajustar-se al nou títol de l’exposició “Béns i serveis de les zones humides” i hauran de revaloritzar els patis adjacents a la Casa de Fusta. La valoració tècnica del jurat es basarà en la qualitat, la integració amb el paisatge, la viabilitat, l’accessibilitat, la racionalitat, la reversibilitat, la capacitat de regeneració,  la bellesa plàstica i la coherència amb l’objecte del concurs. L’autor o equip guanyador del concurs haurà de lliurar el projecte executiu completament acabat als dos mesos des de la publicació del veredicte del jurat, rebent per l’encàrrec un diploma commemoratiu i 15.000 euros en el moment del lliurament del projecte.
 
El segon concurs d’idees està destinat a la construcció d’un mirador de sal a la punta de la Banya. En un territori tan pla com el Delta, el fet de poder elevar-se uns quants metres sobre el nivell del terra, permet visualitzar un ampli sector del paisatge i de l’horitzó. Per aquest motiu els miradors del Parc s’han convertit en una de les infraestructures més populars i utilitzades pels visitants. La valoració tècnica del  jurat es basarà en la proposta més adequada per la seva qualitat, integració amb el paisatge, viabilitat, accessibilitat, racionalitat, reversibilitat, capacitat de regeneració i bellesa plàstica. Qui guanyi aquest concurs rebrà un Diploma commemoratiu i 9.000 euros.
 
Comentaris
X
X