El Copate assumeix la gestió de residus al Montsià

2018-03-04T17:32:48+00:00 4 de juliol de 2017|Economia| , |Tags: , |0 Comentaris

Eficiència i transparència. Amb aquests dos objectius, la comarca del Montsià obre una nova etapa en la gestió de residus. A partir de l’any que ve, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (Copate) assumirà el servei conjuntament amb la comarca del Baix Ebre.

“És un canvi de paradigma”, apunta el fins ara president del Consorci de residus del Montsià -que es dissol-, Albert Salvadó. Així, el Copate publicarà aquest mes el plec de clàusules pel nou contracte, que ha d’entrar en vigor al 2018. Suposarà un estalvi anual de 900.000 euros, el 16% del cost, segons explica Salvadó: “Amb el model actual, el cost anual és d’uns 5,5 milions d’euros i, amb el canvi, es reduirà als 4,6 milions d’euros”. La inversió prevista serà de 6,8 milions d’euros, per la renovació de la flota de vehicles -ja prevista- i de contenidors.

El nou model es va explica ahir als alcaldes, en un marc de “consens”. “Ens hem de felicitar les dues comarques per ser capaços de tenir la generositat suficient per un model de gestió que traspassa fronteres”, resumeix Salvadó.

El canvi de model també suposarà un sistema “més just”. Fins ara, els municipis del Montsià han estat per la quantitat de tones de residus generades. “No fa justícia al cost que té el servei: ara el que prevaldrà és l’esforç de recollida”, explica Salvadó. És a dir, no tant la càrrega sinó el número de serveis. Per alguns municipis, però, això comportarà un increment del cost del servei.Amb un cost de 72 euros per tona, la taxa del cost per càpita del servei és inferior que la mitjana catalana -93-.

En aquest context, l’estalvi anual ha de pal·liar el un cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals “cada cop més a l’alça”, en el marc, en origen, d’una recollida “deficitària”. “Ens conformem en contenir la despesa”, assegura el conseller comarcal i vicepresident del Copate, Joan Castor Gonell, sobre el cost del servei.

Millora del servei

El nou model també comportarà canvis en el sistema de recollida. Tots els camions comportaran un renovat sistema d’enganxament, es busca reduir el temps de recollida a la meitat i reduir els episodis d’olors. Els municipis podran escollir “a la carta” substituir àrees de contenidors soterrats -en alguns casos polèmiques- per files en superfície. També les freqüències de pas.

El canvi suposarà una gestió del Copate pràcticament integral ambdues comarques, tot i que Tortosa gestiona a banda una part dels serveis.A Deltebre hi ha un front institucional i judicial obert, després que el municipi hagi iniciat els tràmits per gestionar directament la neteja recollida de brossa.

https://www.youtube.com/watch?v=UPQZhhUSX4k

Comentaris
X
X