Lliuren les beques Dr. Ferran que premien projectes de recerca en salut

2018-03-04T21:45:44+00:00 18 de maig de 2017|Societat| , , |0 Comentaris

Les van lliurar dimarts al vespre al castell de la Suda de Tortosa, en un acte que també va acomiadar els professionals que s’han format durant els últims anys a les Terres de l’Ebre.

S’han lliurat dues beques i dos accèssits per donar suport econòmic a projectes de recerca en salut. Les beques i els accèssits són de 3.000 € i 1.500 € respectivament. A aquesta convocatòria de Beques Dr. Ferran 2016 es van presentar set projectes de recerca.

Guanyadors:

Beca Dr. Ferran 2017 al millor projecte d’Investigació presentat per un grup d’inici, de 3.000 €: Avaluació d’una intervenció multidisciplinària grupal en pacients amb fibromiàlgia de l’atenció primària

Beca Dr. Ferran 2017 al segon millor projecte d’investigació presentat per un grup d’ inici, de 3.000 €: Efectivitat del model d’atenció integrada a persones amb problemes crònics de salut: Salut+Social a la Ribera d’Ebre

Addicionalment, atesa la qualitat científica dels projectes que van aconseguir les segones millors puntuacions en les avaluacions en cadascuna de les categories, el Patronat de la Fundació Dr. Ferran va acordar atorgar dues beques accèssits de 1.500 € als estudis següents:

Accèssit a la Beca Dr. Ferran 2017, de 1.500 €: Paper de la inflamació en la progressió cap a estenosi aòrtica a la valvulopatia aòrtica bicúspide

Accèssit a la Beca Dr. Ferran 2017, de 1.500 €: Pot la denervació quirúrgica de l’articulació interfalàngica distal de les mans interferir en la progressió de l’osteoartritis?”

La conferència magistral d’enguany, 20 anys de recerca a l’Atenció Primàriava estar a càrrec de la Dra. Concepció Violán Fors, directora de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària IDIAP Jordi Gol. El seu paper al capdavant d’aquesta institució ha estat cabdal ja que, entre altres, ha impulsat el desenvolupament i millora dels sistemes d’informació i registres de dades clíniques, que en permeten l’avaluació, i una millora dels processos d’atenció primària. També ha impulsat el desenvolupament de les unitats de suport a la recerca en atenció primària als diferents territoris. 

Fundació Dr.Ferran

La Fundació Dr. Ferran d’investigació biomèdica és una entitat sense ànim de lucre arrelada a les Terres de l’Ebre, que promociona projectes i grups de recerca en biomedicina. Anualment fa una convocatòria de Beques i organitza l’acte de lliurament d’aquestes beques als millors projectes presentats.

https://www.youtube.com/watch?v=jDRQdrTLW8o

Comentaris
X
X